Incasso indienen

Het indienen van uw openstaande vordering kost u slechts 5 minuten. Stuur ons wel alle documenten betrekking hebbende op de openstaaande vordering. Zoals er zijn: de factuur, betalingsherinnering, afleveringbewijs/documenten,c orrespondentie etc. Bij het ontbreken van deze documenten, een niet volledig ingevulde vragenlijst accepteren wij uw incasso opdracht niet.

Heeft u vragen? Of wenst u advies?

Betaald uw debiteur zijn factuur niet?

Het inschakelen van een incassobureau is binnen 5 minuten gedaan, en het kost u helemaal niks!

Direct kosteloos uw vordering indienen